Administratie- en Assurantiekantoor F A H J van Doren