Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie Kaapseplein