Tandprothetische Praktijk Hagen BV

Tandprothetische Praktijk Hagen BV

Zwart Janstraat 122 A, 3035AX, Rotterdam 010-4666603 Website

Openingstijden (21 mei - 27 mei)

 • Deze week| Volgende week

 • Maandag

  -
 • Dinsdag

  -
 • Woensdag

  -
 • Donderdag

  -
 • Vrijdag

  -
 • Zaterdag

  gesloten
 • Zondag

  gesloten

Koopavond

Geen koopavonden bekend

Open op zondag

Geen koopzondagen bekend


Bedrijfsomschrijving

Wij zijn hét vertrouwde adres voor een per­fect kun­st­gebit en klikgebit op implan­taten. Tevens voor par­tiële prothe­ses (plaat­jes en frames), aan­passin­gen en reparaties. Prob­leem­loos lachen, eten en drinken met een vastzit­tend gebit.

Dus waarom zou u nog langer tobben met een loszit­tend kun­st­gebit? Dit prob­leem kan nu defin­i­tief verleden tijd zijn met een door Hagen ver­vaardigd klikgebit.

En of het nu gaat om een gewoon kun­st­gebit, het klikgebit op implan­taten, par­tiële prothe­ses (plaat­jes en frames), aan­passin­gen en reparaties: Bij Hagen kri­jgt u alle aan­dacht en een per­soon­lijk advies. Uit­er­aard wordt er daar­bij reken­ing gehouden met al uw indi­vidu­ele wensen. Boven­dien geldt er een ver­goed­ing door uw zorgverzekeraar.

Zo’n 68 jaar gele­den (1944) was er voor het eerst een klein bedrijf in het pand op de Zwart Janstraat 122a te Rot­ter­dam. Dit bedrijf richtte zich op de tand­heelkunde en stond bek­end onder de naam Raadtgever.

Zo werkt de Tandprotheticus

Een tand­prothetis­che prak­tijk bestaat meestal uit een aan­tal mensen, waaron­der de Tand­protheti­cus, tandtech­nici en een sec­reta­resse. De Tand­protheti­cus is zelf ver­ant­wo­ordelijk voor het geleverde kun­st­gebit en zal al zijn mensen aans­turen om een zo goed mogelijk prod­uct af te lev­eren. Het grote voordeel voor u is, dat deze mensen zich onder één dak bevin­den en er zeer accu­raat en snel gehan­deld kan wor­den. Vanaf uw eerste bezoek tot het moment dat u het kun­st­gebit in uw mond geplaatst kri­jgt werkt de Tand­protheti­cus zelf of samen met zijn tandtech­ni­cus aan uw nieuwe kun­st­gebit. Hier­bij bespreekt hij/zij uw per­soon­lijke wensen.
Na een aan­tal bezoeken aan de Tand­protheti­cus beo­ordeelt hij/zij met u het proe­fkun­st­gebit dat spe­ci­aal voor u in was is gemaakt. Samen met de Tand­protheti­cus con­troleert u nauwkeurig de stand van de tanden, de esthetiek en de func­tie. Veran­derin­gen zijn in dit sta­dium nog mogelijk.