Gemeente Littenseradiel

Gemeente Littenseradiel

Keatsebaen 1, 8731BN, Wommels 140515 Website

Openingstijden (16 apr - 22 apr)

 • Deze week| Volgende week

 • Maandag

  -
 • Dinsdag

  -
 • Woensdag

  -
 • Donderdag

  -
 • Vrijdag

  -
 • Zaterdag

  gesloten
 • Zondag

  gesloten

Koopavond

Geen koopavonden bekend

Open op zondag

Geen koopzondagen bekend


Bedrijfsomschrijving

Littenseradiel bestaat uit maar liefst 29 dorpen, namelijk: Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp en Wommels.

Samenwerking.
De gemeente wil graag weten wat er leeft onder de inwoners. Daarom is een goede samenwerking met de dorpsbelangen belangrijk. Dorpsbelangen weten beter wat er leeft en hoe er over bepaalde zaken worden gedacht. Er zijn regelmatig overleggen tussen gemeente en dorpsbelangen.

In onze gemeente behartigen 22 dorpsbelangen (vrijwillig) de algemene belangen van de dorpen. Het houden van een algemene ledenvergadering, het organiseren van activiteiten of het uitbrengen van de dorpskrant, horen meestal tot het takenpakket.

Herindeling
In 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat onze gemeente per 1 januari 2018 gaat herindelen. De gemeente wordt in drie stukken opgesplitst: vijftien dorpen gaan naar de gemeente Súdwest-Fryslân, tien dorpen naar de gemeente Leeuwarden en vier dorpen naar de nieuw te vormen gemeente Westergo i.o. Hoe de verdeling precies is, leest u verder op onze website.

Het Fries
Het gemeentebestuur wil zorg dragen voor het behoud van de Friese taal en zal daarom in haar officiële verkeer het Fries en het Nederlands gebruiken op basis van gelijkwaardigheid. Ook wordt het personeel gestimuleerd en gesteund om Friese cursussen te volgen.

Afspraken over het gebruik van het Fries:
- Iedereen heeft de vrijheid om in de schriftelijke en mondelinge communicatie met het gemeentebestuur, de taal te gebruiken die hij of zij zelf wil;
- Friese brieven aan het gemeentebestuur worden zo veel mogelijk in het Fries beantwoord – dat geldt ook voor mondeling overleg;
- De raadsstukken worden zo veel mogelijk in het Fries opgesteld;

Meer Ministeries en overheid in de buurt

Deze Gemeente Littenseradiel vestiging gesloten? Probeer dan één van de andere Ministeries en overheid in de buurt.