Let op: Vandaag is het 2e Pinksterdag, veel winkels in Nederland zijn vandaag gesloten, niet alle winkeliers hebben hun openingstijden aangepast, bel met de winkel om teleurstellingen te voorkomen.

Hagen Tandprothetische Praktijk

Hagen Tandprothetische Praktijk

Burgemeester Aalberslaan 43, 2922BC, Krimpen aan den IJssel 0180-550431 Website

Openingstijden (21 mei - 27 mei)

 • Deze week| Volgende week

 • Maandag

  -
 • Dinsdag

  -
 • Woensdag

  -
 • Donderdag

  -
 • Vrijdag

  -
 • Zaterdag

  gesloten
 • Zondag

  gesloten

Koopavond

Geen koopavonden bekend

Open op zondag

Geen koopzondagen bekend


Bedrijfsomschrijving

Wij zijn hét vertrouwde adres voor een per­fect kun­st­gebit en klikgebit op implan­taten. Tevens voor par­tiële prothe­ses (plaat­jes en frames), aan­passin­gen en reparaties. Prob­leem­loos lachen, eten en drinken met een vastzit­tend gebit.

Dus waarom zou u nog langer tobben met een loszit­tend kun­st­gebit? Dit prob­leem kan nu defin­i­tief verleden tijd zijn met een door Hagen ver­vaardigd klikgebit.

En of het nu gaat om een gewoon kun­st­gebit, het klikgebit op implan­taten, par­tiële prothe­ses (plaat­jes en frames), aan­passin­gen en reparaties: Bij Hagen kri­jgt u alle aan­dacht en een per­soon­lijk advies. Uit­er­aard wordt er daar­bij reken­ing gehouden met al uw indi­vidu­ele wensen. Boven­dien geldt er een ver­goed­ing door uw zorgverzekeraar.

Zo’n 68 jaar gele­den (1944) was er voor het eerst een klein bedrijf in het pand op de Zwart Janstraat 122a te Rot­ter­dam. Dit bedrijf richtte zich op de tand­heelkunde en stond bek­end onder de naam Raadtgever.

Zo werkt de Tandprotheticus

Een tand­prothetis­che prak­tijk bestaat meestal uit een aan­tal mensen, waaron­der de Tand­protheti­cus, tandtech­nici en een sec­reta­resse. De Tand­protheti­cus is zelf ver­ant­wo­ordelijk voor het geleverde kun­st­gebit en zal al zijn mensen aans­turen om een zo goed mogelijk prod­uct af te lev­eren. Het grote voordeel voor u is, dat deze mensen zich onder één dak bevin­den en er zeer accu­raat en snel gehan­deld kan wor­den. Vanaf uw eerste bezoek tot het moment dat u het kun­st­gebit in uw mond geplaatst kri­jgt werkt de Tand­protheti­cus zelf of samen met zijn tandtech­ni­cus aan uw nieuwe kun­st­gebit. Hier­bij bespreekt hij/zij uw per­soon­lijke wensen.
Na een aan­tal bezoeken aan de Tand­protheti­cus beo­ordeelt hij/zij met u het proe­fkun­st­gebit dat spe­ci­aal voor u in was is gemaakt. Samen met de Tand­protheti­cus con­troleert u nauwkeurig de stand van de tanden, de esthetiek en de func­tie. Veran­derin­gen zijn in dit sta­dium nog mogelijk.