Verloskundigen Amsterdam Zuid

Verloskundigen Amsterdam Zuid

Churchill-laan 41, 1078DE, Amsterdam 020-6791704 Website

Openingstijden (24 apr - 30 apr)

 • Deze week| Volgende week

 • Maandag

  -
 • Dinsdag

  -
 • Woensdag

  gesloten
 • Donderdag

  gesloten
 • Vrijdag

  -
 • Zaterdag

  gesloten
 • Zondag

  gesloten

Koopavond

Geen koopavonden bekend

Koopzondag

Geen koopzondagen bekend


Bedrijfsomschrijving

Ver­loskundi­gen Ams­ter­dam Zuid is een ver­loskundi­gen­prak­tijk met een goede rep­u­tatie in Amsterdam-Zuid. Ons team van 4 ver­loskundi­gen en prak­tijkas­sis­tentes ver­welkomt u graag vanaf 6 weken zwanger­schap of zelfs al daar­voor. Echo’s wor­den in de Echoprak­tijk gemaakt op de Churchill-laan 75-A. Dit is ook mogelijk voor cliën­ten van andere prak­tijken. Zie: “Echoprak­tijk Zuid.nl” waar pro­fes­sionele gecer­ti­ficeerde echoschopis­ten uw baby in beeld brengen. Op onze beide ruime locaties bieden wij vele mogelijkhe­den van begelei­d­ing ron­dom uw zwanger­schap, bevalling en kraam-tijd. Zoals uit­er­aard con­troles, echo­scopieën, bloedaf­name enz. Daarnaast ook cur­sussen, voor­licht­ingsavon­den, film en visuele pre­sen­taties. De verwacht­ingsvolle komst van uw baby is onze pro­fes­sionele zorg. Ook als u om medis­che rede­nen onder con­t­role van de gynae­coloog moet bevallen, heeft u nazorg van de ver­loskundige nodig in de kraam­pe­ri­ode. Hier­voor kunt ook bij ons terecht.

Wij bieden iedere zwan­gere ZORG OP MAAT.
Wij luis­teren naar uw wensen en met onze ken­nis en uw keuzes komen we samen tot een indi­vidueel plan.

We proberen een open sfeer te creëren met alle ruimte voor eigen ideeën en inbreng. Doel is goed geïn­formeerd eigen keuzes te maken en oud­ers die met een goed gevoel terug kijken op de zwanger­schap, bevalling en kraambed.

Meer Gezondheidsdiensten in de buurt

Deze Verloskundigen Amsterdam Zuid vestiging gesloten? Probeer dan één van de andere Gezondheidsdiensten in de buurt.