Copywrite

Locally.nl BV
Carnegielaan 6
2517KH, Den Haag


Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de website en de verschillende elementen van de content, waaronder mede begrepen de teksten, foto's, woordmerken, beeldmerken, foto's en de grafische vormgeving van de website, berusten bij Locally.nl B.V., tenzij anders aangegeven en tenzij foto’s worden geëmbed vanaf het platform van derden.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Locally.nl B.V. is het niet toegestaan om de content te verveelvoudigen, te 'spideren' of openbaar te maken tenzij dat technisch noodzakelijk is om de website en de content te kunnen raadplegen en gebruiken.Databankrechten

De databankrechten met betrekking tot de vermelde gegevens berusten, tenzij anders aangegeven, bij Locally.nl B.V.. Het is niet toegestaan om een substantieel of niet-substantieel deel van de gegevens zonder toestemming van Locally.nl B.V. te (her)gebruiken, op te slaan of op enige andere wijze te exploiteren. Locally.nl B.V. behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen het aanbrengen van links naar haar website, in het bijzonder links waarvan de internetgebruikers de website te zien krijgen in een frame van een andere pagina (framed links).Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Locally.nl B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website.Den Haag, 1 aug 2007