Woonwenz Woningcorporatie

Woonwenz Woningcorporatie

Molenbossen 618, 5923AJ, Venlo 077-3893131 Website

Openingstijden (24 feb - 1 mrt)

 • Deze week| Volgende week

 • Maandag

  -
 • Dinsdag

  -
 • Woensdag

  -
 • Donderdag

  -
 • Vrijdag

  -
 • Zaterdag

  gesloten
 • Zondag

  gesloten

Koopavond

Geen koopavonden bekend

Koopzondag

Geen koopzondagen bekend


Bedrijfsomschrijving

Woonwenz is een Nederlandse woningcorporatie volgens het regime van de Woningwet en de relevante regelgeving zoals het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH).

“Goed wonen” vereist een passende woning naar huishoudkenmerken en een bij de individuele woonstijl passende woonomgeving. In ons woningtoewijzingsbeleid houden wij ruimte voor maatwerk. Goed wonen vraagt ook fysieke kwaliteiten van woning en woonomgeving. Door onze investeringen in onderhoud, leefbaarheid en stadsvernieuwing en onze aanwezigheid in de wijken bevorderen wij goed wonen. Wij blijven alert voor signalen over bewonerstevredenheid in onze contacten met bewoners en buurtorganisaties.

Wij garanderen een minimale voorraad van 6000 betaalbare woningen en reduceren, zoveel als mogelijk, overige woonlastencomponenten zoals energieverbruik, huurdersonderhoud en servicekosten.Deze voorraad van 6.000 betaalbare woningen reserveren wij voor de verhuur aan huishoudens met lage inkomens. Door een blijvend gematigd huurbeleid en vervangende nieuwbouw in de sociale huursector garanderen wij een betaalbare woningvoorraad.

Hiermee bedoelen wij letterlijk iedereen. De kernvoorraad staat borg voor voldoende huisvesting voor de primaire sociaal-economische doelgroep. In het hogere marktsegment voorzien wij via onze dochteronderneming Maesteyn. Woningzoekenden met speciale vragen komen wij zoveel mogelijk tegemoet door woningaanpassing en bouwen en verbouwen voor bijzondere doelgroepen en woonvormen.

Wij streven naar verdergaande variatie in prijs en kwaliteit van het woningbestand in woonwijken. Teveel van hetzelfde moet voorkomen c.q. doorbroken worden. Wij voeren onze stadsvernieuwingsactiviteiten dan ook consequent uit aan de hand van een analyse van de hele wijk. De daarna uit te voeren gebiedsontwikkeling bevordert met sloop, nieuwbouw, differentiatie in koop en huur én herhuisvestingsactiviteiten een sociaal-economische interventie in de bewonerssamenstelling.

Meer Hypotheken in de buurt

Deze Woonwenz Woningcorporatie vestiging gesloten? Probeer dan één van de andere Hypotheken in de buurt.